Dating pr4

14-May-2020 18:54 by 10 Comments

Dating pr4

Termen "runstensstil" användes ofta som en synonym för Urnesstil, medan den plurala varianten "runstensstilar" i stort sett inkluderar alla de övriga stilbegreppen som förekommer på nordiska, engelska och iriska runstenar, liksom i minnesinskrifter från samma tid i fasta stenblock och berghällar.

Den upprullade änden är inte symmetrisk utan består av en stor tjock rundel och en smal svans.Definitionen på RAK är att orm- och drakhuvuden saknas och att skriftbandens ändslut är raka.De kan vara avslutade med en rak linje eller vara öppna.Svansen har ofta en för Urnesstilen karakteristisk has.Svansen splittras gärna ett stycke nedanför upprullningen, så att en nedåtgående flik förlängs till en graciös slinga.RAK är den första stilen och täcker åren 980-1015 AD.

Rundata räknar dock även in ett mindre antal äldre stenar i gruppen, till exempel Rökstenen från omkring 800, och enstaka eftersläntrare.Ofta finns en balans mellan den uppåtböjda linjen för öra respektive nos. Svansen upprullad, gärna med förtjockning och ett tumliknande utskott ett stycke ner.Upprullningen och utskottet motsvarar ofta huvudets kontur.""Huvudet domineras av att linjen från öra till nosspets är konvex.Örat mycket lågt ansatt, bakåtstruket, ibland utformat som en svagt böjd spetsig flik.Nacktofs förekommer gärna, lång, smal, lagd i stora öglor, ibland utbyggda till åttaformer.Ögat mandelformigt, inte onormalt stort i förhållande till huvudet. Ibland förekommer en nacktofs förlängd tille n flik som slingrar sig mjukt runt halsen.